Agenda WOG

Datum: 25-02-2020

Tijd: 19:30 uur

Plaats: buurthuis Gein

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Notulen/verslag 22-01-2020 en 03-02-2020
  4. Voorstel werkgroep 03-02-2020
  5. Plan van aanpak
  6. Aanstellen werkgroepen/commissies
  7. WVTTK/rondvraag
  8. Datum volgende vergadering en afsluiting